Kredietverlening

Herfinanciering

Rente op bodemniveau

 • Door de historisch lage rentestand willen steeds meer mensen hun woonkrediet herfinancieren.
  Hoe bepaalt u of het voor u interessant is om te onderhandelen over nieuwe voorwaarden voor uw krediet?
  Als vuistregel geldt dat een herfinanciering pas interessant wordt zodra er een renteverschil is van 1 procent en de resterende looptijd van uw krediet minstens 10 jaar bedraagt.

Hypotheekbewaker

 • Als onafhankelijk kredietmakelaar zijn wij niet gebonden aan één bankinstelling of kredietmaatschappij. In dit opzicht kan u als klant gerust zijn dat wij ten alle tijden de belangen van onze klant behartigen. Nieuwe klant of reeds enkele jaren via ons kantoor een lening lopen? Geen probleem … jaarlijks controleren wij gratis en vrijblijvend of uw lopend woonkrediet niet kan geoptimaliseerd worden. Aangezien de klassieke grootbanken niet over deze objectieviteit beschikken, raden wij iedereen aan om regelmatig de afweging te maken of uw krediet niet goedkoper kan.

Met welke kosten moet u rekening houden?

 • Wederbeleggingsvergoeding: wettelijk bepaald op 3 maanden interest berekend op hhet vervroegd terugbetaalde kapitaal
  Kosten voor opheffing van de bestaande hypotheek: “handlichting”
  Kosten voor de nieuwe hypotheek
  Dossierkosten & schattingskosten
  Wenst u u spaargeld hiervoor niet te gebruiken? Geen nood, in de meeste gevallen kan u al deze kosten mee voorzien in de nieuwe financiering en zal uw toekomstige rentelast en maandelijkse afbetaling toch een stuk lager blijken dan bij uw huidige lening.

Notariskosten

Lenen voor notariskosten … kan dat dan toch nog?

Ingevolge de financiële crisis en de strengere Europese richtlijnen voor financiële instellingen (Bazel III) zijn de accaptatienormen van de meeste grootbanken de laatste maanden aanzienlijk verstrengd.

Daar sta je dan … maandenlang op zoek geweest en eindelijk je droomwoning gevonden … en dan blijkt dat de bank je financiering weigert omdat je onvoldoende eigen inbreng kan voorzien!
Naast het aanzienlijke kostenplaatje van de notaris wordt tegenwoordig dikwijls nog een bijkomende eigen inbreng van 20 procent van de aankoopprijs gevraagd.

Maar dankzij ons onafhankelijk en objectief advies zorgen wij voor de volledige voorbereiding van de aankoop van uw huis. Zo kan je via ons kantoor een hypothecaire lening sluiten voor de totale aankoopprijs, inclusief alle notariskosten. Indien nodig kan eventueel ook een budget voorzien worden voor de noodzakelijke verbouwingswerken.